Nghiên cứu của ĐH Harvard cho thấy thực hành tâm linh giúp “cuộc sống khỏe mạnh hơn, tuổi thọ cao hơn”

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia từ Đại học Harvard, thực hành tâm linh nên được kết hợp trong việc điều trị bệnh nặng và chăm sóc sức khỏe nói chung.

Các nhà nghiên cứu tin rằng khía cạnh tâm linh nên được kết hợp vào việc chăm sóc bệnh nhân. (Ảnh: Pixbay)

Chính xác thì “tâm linh” có nghĩa là gì trong nghiên cứu này? Theo Hội nghị Đồng thuận Quốc tế về Chăm sóc Tinh thần trong Chăm sóc Sức khỏe, tâm linh là “cách các cá nhân tìm kiếm ý nghĩa, mục đích, sự kết nối, giá trị tối thượng hoặc sự siêu việt”. Mặc dù nó có thể bao gồm tôn giáo có tổ chức đối với nhiều người, nó cũng có thể đề cập đến nhiều cách khác để “tìm kiếm ý nghĩa cuối cùng” thông qua các mối liên hệ với gia đình, cộng đồng hoặc thiên nhiên.

Tác giả chính của nghiên cứu Tracy Balboni, Giáo sư về ung thư bức xạ tại Trường Y Harvard, cho biết: “Nghiên cứu này đưa ra một phân tích có tính hệ thống chặt chẽ và toàn diện nhất về các tài liệu hiện đại liên quan đến sức khỏe và tâm linh cho đến nay”.

Balboni nói thêm: “Những phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng việc chú ý đến khía cạnh tâm linh trong bệnh hiểm nghèo và sức khỏe phải là một phần quan trọng của việc chăm sóc toàn diện lấy con người làm trung tâm trong tương lai, và kết quả này sẽ kích thích nhiều cuộc thảo luận quốc gia hơn và tiến bộ về cách thức tâm linh có thể được đưa vào loại hình chăm sóc nhạy cảm với giá trị này”.

Tyler VanderWeele, Giáo sư John L. Loeb và Frances Lehman Loeb về Dịch tễ học tại Khoa Dịch tễ học và Thống kê sinh học tại Trường Harvard Chan, cho biết: “Tâm linh là điều quan trọng đối với nhiều bệnh nhân khi họ nghĩ về sức khỏe của mình. Tập trung vào khía cạnh tâm linh trong chăm sóc sức khỏe có nghĩa là chăm sóc cho toàn bộ con người, không chỉ bệnh tật của họ”.

Để nghiên cứu chủ đề thú vị này, các tác giả nghiên cứu đã xác định một cách có hệ thống và sau đó phân tích tất cả các bằng chứng chất lượng cao có sẵn về tâm linh liên quan đến bệnh nghiêm trọng và sức khỏe được xuất bản từ tháng 1/2000 đến tháng 4/2022. Trong số 8.946 bài báo tập trung vào bệnh nghiêm trọng, 371 bài đáp ứng tiêu chí của các nhà nghiên cứu. Trong khi đó, 215 bài báo khác (trong số 6.485) tập trung vào kết quả sức khỏe cũng đáp ứng các tiêu chí để đưa vào.

Tiếp theo, một nhóm gồm 27 chuyên gia đa ngành được gọi là “hội đồng Delphi” đã cùng nhau phân tích bằng chứng tập thể mạnh nhất được trích xuất từ ​​các bài báo khoa học đó. Ban hội thẩm bao gồm các chuyên gia khác nhau trong cả lĩnh vực chăm sóc sức khỏe/y học và tâm linh. Các thành viên đại diện cho nhiều quan điểm tâm linh/tôn giáo như Hồi giáo, Công giáo, các giáo phái Cơ đốc khác nhau, Hindu, vô thần và “tâm linh nhưng phi tôn giáo”.

Ban hội thẩm kết luận rằng đối với một người nói chung khỏe mạnh, “sự tham gia vào cộng đồng tâm linh” (ví dụ: tham gia các buổi lễ tôn giáo) có liên quan đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn, tuổi thọ cao hơn, sức khỏe tâm thần tốt hơn và ít sử dụng chất kích thích hơn. Hơn nữa, đối với nhiều người, tâm linh ảnh hưởng đến kết quả chính trong các tình huống bệnh tật, chẳng hạn như chất lượng cuộc sống và các quyết định chăm sóc y tế. Đáp lại những phát hiện này, các tác giả nghiên cứu tin rằng tâm linh nên được tính đến nhiều hơn trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.


Tác giả cuối của nghiên cứu Howard Koh, Giáo sư Harvey V. Fineberg về Thực hành Lãnh đạo Y tế Công cộng tại Trường Harvard Chan, cho biết: “Việc bỏ sót khía cạnh tâm linh khiến bệnh nhân cảm thấy bị ngắt kết nối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và các bác sĩ lâm sàng đang cố gắng chăm sóc cho họ. Lồng ghép tâm linh vào việc chăm sóc có thể giúp mỗi người có cơ hội tốt hơn để đạt được hạnh phúc hoàn chỉnh và tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể đạt được của họ”.

Nghiên cứu được công bố gần đây trên Journal of the American Medical Association.

Nguồn: NTDVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *